За нас


НЕТГАРД е създадена през 2005г. от водещи IT спациалисти за да отговори на нуждите на бизнеса за достъп до надежден и високосоростен достъп до интернет.

Изгражда собстена подземна оптична мрежа на територията на град Пловдив, обособен в 2 преплетени пръстена от където произлиза и наименованието на оптичната бизнес мрежа Fiber-Ring

В началото на 2010г. НЕТГАРД изгражда първата подземна оптична линия до Община Родопи, чрез която свързва с.Марково, с.Първенец, с.Белащица, с.Браниполе, с. Брестник, с.Златитрап, с.Брестовица с бизнес мрежата Fiber-Ring на гр.Пловдив. С което започва изграждането на оптични мрежи за достъп до интернет за Дома.

През следващите няколко години НЕТГАРД изгражда подземни оптични линии до Община Перушица, Община Кричим,Община Стамболийски и Община Брацигово.

През 2016г. НЕТГАРД започва разпространието на цифрови и аналогови телевизионни програми в мрежата си в гр.Кричим.

НЕТГАРД има сключени договори за разпространение с водещи български и международни телевизионни компании като БТВ Медия Груп ЕАД, Нова Броуткастинг Груп АД, Фокс Интернейшънъл Ченълс България ЕООД, СКАТ ООД, Радио Експрес АД, Пайнър ООД, Тянков Груп ЕООД, Елит Медиа България ЕООД, Радио и Телевизия СИТИ ЕООД, Фолклор ТВ ЕООД, Върджин Груп България ЕООД, Turner Broadcasting Systems Europe Limited, The Walt Disney Company Limited, Disney Channel Limited, MTG World Limited, BabyTVAXN Europe Limited и др. като по този начин разполага с правата да разпостранява на над 250 канaла в SD и HD резолюция в мрежата си.

.page_content .text a {